مشاورین مرکز

تکنالوژی

عبدالرحمن شیرزاد

عبدالرحمن شیرزاد

درجه تحصیلدکترای کامپیوتر ساینس
آدرس ایمیلab.sherzad@tpbusinesshub.com

دکترای کامپیوتر ساینس

محمد حامد امیری

محمد حامد امیری

درجه تحصیلماستر کامپیوتر ساینس
آدرس ایمیلm.h.amiry@tpbusinesshub.com

ماستر کامپیوتر ساینس

مصطفی علومی

مصطفی علومی

درجه تحصیلماستر کامپیوتر ساینس
آدرس ایمیلm.olumee@tpbusinesshub.com

ماستر کامپیوتر ساینس

اقتصادی

شمس‌الحق فضل

شمس‌الحق فضل​

درجه تحصیل ماستر مدیریت تجارت
آدرس ایمیل s.fazl@tpbusinesshub.com

ماستر مدیریت تجارت

نذیر احمد سدید

نذیر احمد سدید

درجه تحصیلماستر مدیریت تجارت
آدرس ایمیلn.sadeed@tpbusinesshub.com

ماستر مدیریت تجارت

عزیزالله صامت مشاورین

عزیزالله صامت

درجه تحصیلماستر مدیریت تجارت
آدرس ایمیلa.samet@tpbusinesshub.com

ماستر مدیریت تجارت

حقوقی

فضل

خلیل احمد فضل

درجه تحصیلماستر حقوق خصوصی
آدرس ایمیلk.fazl@tpbusinesshub.com

ماستر حقوق خصوصی

یحیی مجددی

یحیی مجددی

درجه تحصیلماستر حقوق خصوصی
آدرس ایمیلy.mojaddadi@tpbusinesshub.com

ماستر حقوق خصوصی

بصیراحمد حقیار

بصیراحمد حقیار

درجه تحصیللیسانس حقوق
آدرس ایمیلb.haqyar@tpbusinesshub.com

لیسانس حقوق

چت
1
💬 نیاز به کمک دارید؟
Scan the code
سلام وقت بخیر!
چگونه می‌توانیم با شما همکاری نمائیم؟