دلایل ترک کارکنان با تجربه‌­­ی یک سازمان

دلایل ترک کارکنان با تجربه‌­­ی یک سازمان

دلایل ترک کارکنان با تجربه‌­­ی یک سازمان

با افزایش رقابت و گسترش روش‌های توسعه منابع انسانی، سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توان‌مند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمان‌ها همواره از این مسأله بیم دارند که سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره‌دهی و کارآیی مطلوب، هزینه‌های بسیاری را صرف می‌کند و با از دست دادن نیروهای ارزش‌مند، متحمل از دست دادن مهارت‌ها و تجربیاتی می‌شود که طی سال‌ها تلاش به دست آمده است.

اینک انگشت­‌شمار به دلایلی که سبب تمایل به ترک شغل کارکنان یک سازمان می‌شود می­پردازیم:

  • نقش حقوق ومزایا در تمایل به ترک شغل

پژوهش‌های انجام گرفته نشان می دهد که تمایل به ترک شغل با میزان پایه حقوق در لحظه شروع خدمت فرد در سازمان و همچنین متناسب بودن مزایای پرداختی با شایستگی­های فردی مرتبط است و بیشترین تمایل به ترک شغل در سازمان­هایی وجود دارد که میزان پایه­ی حقوق آنها در مقایسه با شغل‌های مشابه در سازمان‌های دیگر پایین است.

  • نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل

برابری و عدالت سازمانی مفهومی است که برای تشریح انصاف و برابری در محیط کاری بکار می رود، به عبارت دیگر این مفهوم اشاره به این نکته دارد که آیا کارکنان احساس می کنند که با آنان به صورت برابر برخورد می‌شود که فرایند این احساس می‌تواند بر متغیرهایی که با محیط کاری مرتبط اند، تاثیر بسیاری بگذارد؛ مسایلی مانند اینکه چه کسی ترفیع می‌گیرد، اخراج می‌شود، برای آموزش معرفی می‌شود، به قسمت دیگری معرفی می‌شود، افزایش حقوق می‌گیرد یا هر گونه منابع سازمانی دیگر که ممکن‌ است با رشد فردی همراه باشد،‌ از جمله مسایل مربوط به برابری سازمانی هستند. کارکنان انتظار دارند که مدیران رفتار و خطی مشی برابر و منصفانه‌ای با آنان داشته باشند و احساس کنند که صرف نظر از سلسله مراتب سازمانی، از لحاظ فردی در یک سطح قرار دارند و همه آنها به یک اندازه با اهمیت شمرده می‌شوند. پژوهش‌های انجام گرفته نشان می دهد که عدالت سازمانی به طور منفی بر تمایل به ترک شغل اثر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر هرچه عدالت سازمانی کاهش پیدا کند، تمایل به ترک شغل و در نتیجه ترک شغل کارکنان افزایش پیدا می‌کند.

  • نقش فشار های روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل

فشار های روانی ناشی از محیط کار نیز نقش قابل توجهی در تمایل به ترک شغل کارکنان دارد. ابهام نقش و تعارض نقش از جمله عواملی هستند که در این میان بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران می‌گویند که با افزایش ابهام و تعارض در نقش، کارکنان به دلیل ناخشنودی شغلی و ناراحتی‌ها و تنش‌های روحی مرتبط با کار، تمایل پیدا می‌کنند که مشاغل دیگری را جستجو نموده و در صورت فراهم بودن شرایط، شغل خود را ترک نمایند.

  • نقش تناسب بین ارزش‌های فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل

نتایج نشان می‌دهد، افرادی که ارزش‌های فردی شان با ارزشهای سازمانی تجانس بیشری دارد، تمایل دارند که خشنودی شغلی و تعهد سازمانی بیشتری از خود نشان دهند و در مقابل، اگر میزان تجانس بین ارزش‌های فردی و سازمانی کاهش پیدا کند، کارکنان تمایل بیشتری به ترک سازمان پیدا می‌کنند.

  • نقش تحصیلات در تمایل به ترک شغل

سطح تحصیلات با تمایل به ترک شغل رابطه­ی مثبت دارد و افراد با تحصیلات بالا بیشتر از افراد با تحصیلات پایین، تمایل دارند که شغل خود را ترک کنند. به عبارت دیگر کارکنانی که دارای تحصیلات بالایی هستند در صورتیکه احساس کنند که به تخصص آنها احترام گذارده نمیشود، احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان را ترک کنند.

به اشتراک بگذارید

پست های مربوطه

چت
1
💬 نیاز به کمک دارید؟
Scan the code
سلام وقت بخیر!
چگونه می‌توانیم با شما همکاری نمائیم؟